Načítání...
 

ZMJ SICAV, a.s.

Statuty fondu a podfondů jsou investorům k dispozici v sídle společnosti.

Investiční horizont
5 let a více
Dosažený výnos za uplynulý rok
Celkový objem aktiv fondu

Informační povinnost:

SídloJugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Datum zápisu do OR04. 05. 2017
Spisová značkaB 22470
IČO060 78 265
Základní kapitál10 Kč
Přílohy
Sdělení klíčových informací – KIDKID jsou rovněž k dispozici na webu http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ a v listinné podobě v sídle spol. AVANT IS, a.s., Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8.

ZMJ, podfond Industry Investments

ZMJ, podfond Prudential Global Fund

ZMJ, podfond RMC Properties