Načítání...

Profil společnosti

Jsme česká investiční společnost, která se specializuje na strukturování, zakládání a obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

  • Zakládáme a obhospodařujeme fondy kvalifikovaných investorů
  • Sledujeme vývoj legislativy a trendy nejen kapitálových trhů
  • Vyhledáváme a posuzujeme vhodné investice
  • Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti fondů a fondových struktur

Dokážeme klientovi nabídnout komplexní služby počínaje přípravou potřebné dokumentace a žádosti o povolení na ČNB, až po správu aktiv a obhospodařování fondu, včetně vyhledávání vhodných investičních příležitostí pro dané fondy.

Fondy kvalifikovaných investorů strukturujeme na základě individuálních potřeb klienta s ohledem na předpokládané investice a formu aktiv, která budou ve fondu zastoupena, s požadovanou mírou transparentnosti a efektivního řízení portfolia profesionálními manažery.


Základní údaje

Název společnosti TILLER investiční společnost a.s.
Identifikační číslo 086 08 733
Spisová značka B 24795 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Karolinská 707/7, Praha 8, 186 00
Základní kapitál 4.000.000 Kč
Předmět činnosti Obhospodařování investičních fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).
Auditor Grant Thornton Audit s.r.o., IČO 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4. Auditor je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 603.