Načítání...

Náš tým

Alt

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

Předseda představenstva a výkonný ředitel

Dušan vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a následně získal magisterský titul na Nottingham Trent University. Během své praxe působil v oblasti bankovnictví a finančních služeb, získal zkušenosti z širokého portfolia investic. Část kariéry věnoval pojišťovnictví na celoevropské úrovni. V posledních letech se plně soustředí na oblast investičních fondů a procesního managementu.


Alt

Mgr. Ing. Marek Joch

Člen představenstva a finanční ředitel

Marek se po studiu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v praxi aktivně věnuje kapitálovým trhům, zejména v rovině nastavení investičních struktur. Vytváření investičních fondů nebo komplexních investičních holdingů, high-level M&A či krizové řízení, jsou oblasti které Marek z vedoucí pozice pokrývá jak z pohledu práva, tak i z pohledu investic a vrcholového managementu již více než 15 let.


Alt

Ing. Radek Hub

Člen dozorčí rady a vedoucí oddělení obhospodařování

Radek má více jak 12 let profesní praxe a zkušeností ve finančních institucích, v oblasti finančních a kapitálových trhů, investičního poradenství a řízení investičních portfolií. Během své kariéry působil jako investiční specialista a privátní bankéř v tuzemských bankovních domech, obchodníka s cennými papíry, a na pozici portfolio manažera fondů kvalifikovaných investorů (private equity, real estate a development, cenných papírů a alternativních aktiv.


Alt

Vít Bozděch

Člen dozorčí rady a obchodní ředitel

Vít je seniorní manažer s rozsáhlými zkušenostmi v bankovnictví a na finančních trzích. Zodpovídá za realizaci strategie a řízení klíčových projektů v oblasti finančních služeb a korporátních investic. Specializuje se na oblast investičního a privátního bankovnictví s hlubokou znalostí cenných papírů a strukturování majetku. Má více než 20 let zkušeností s kapitálovými trhy a burzovním obchodováním. V minulosti vedl sales týmy a řídil strategické projekty pro přední společnosti na trhu. Po více než 10 let působil jako ředitel privátního bankovnictví v PPF bance a je držitelem makléřské licence.


Alt

Mgr. Miloslav Strnad

Člen dozorčí rady


Alt

Martin Darivčák

Ředitel řízení rizik

Martin má za sebou 15 let zkušeností ve firemním bankovnictví v renomovaných nadnárodních bankovních institucích. Profesně se věnuje managementu řízení rizik, kreditní a úvěrové analýze, projektovému, strukturovanému a financování obnovitelných energetických zdrojů. Absolvoval obor Finance na Masarykově univerzitě v Brně. Jako akademik Mendlovy univerzity v Brně přednáší obory Vyhodnocování úvěruschopnosti firemních klientů a Bankovnictví.


Alt

Andrej Lippay

Manažer správy majetku

Andrej získal titul Master of Science ve finanční analýze a řízení fondů na Univerzitě v Exeteru a dvojnásobný bakalářský titul v oboru ekonomie a řízení podniku na Washington College. Je také držitelem certifikátu investičního managementu (CFA UK). Více než 10 let působí v oblasti správy soukromého majetku, strukturováni finančních produktů, kapitálových trhů a bankovnictví v globální měřítku.


Alt

Ing. Andrea Růžková

Referent vnitřní administrativy

Alt

Sandra Lamačová

Specialista vnitřní administrace

Alt

Mgr. Radka Maurová

PR a marketing


Alt

Auditor: Grant Thornton Audit s.r.o., IČO 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4. Auditor je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 603.