Načítání...

Náš tým

Alt

Ing. Dušan Klimeš, MSc.

Předseda představenstva a výkonný ředitel

Dušan vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a následně získal magisterský titul na Nottingham Trent University. Během své praxe působil v oblasti bankovnictví a finančních služeb, získal zkušenosti z širokého portfolia investic. Část kariéry věnoval pojišťovnictví na celoevropské úrovni. V posledních letech se plně soustředí na oblast investičních fondů a procesního managementu.


Alt

Mgr. Ing. Marek Joch

Člen představenstva a finanční ředitel

Marek se po studiu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v praxi aktivně věnuje kapitálovým trhům, zejména v rovině nastavení investičních struktur. Vytváření investičních fondů nebo komplexních investičních holdingů, high-level M&A či krizové řízení, jsou oblasti které Marek z vedoucí pozice pokrývá jak z pohledu práva, tak i z pohledu investic a vrcholového managementu již více než 15 let.


Alt

Ing. Michaela Kitnerová

Relationship manager

Michaela vystudovala ekonomii a management, který následně uplatnila v nadnárodně působící společnosti s hlavním cílem nastavit vysokou úroveň kvality péče o významné klienty. 18 let profesní praxe zaměřené na budování vztahů se zákazníkem, při které rovněž odborně vedla tým zkušených finančních expertů a starala se o investiční majetek desítek privátních klientů jedné z největších českých bank.


Alt

Ing. Radek Hub

Vedoucí oddělení obhospodařování

Radek má více jak 12 let profesní praxe a zkušeností ve finančních institucích, v oblasti finančních a kapitálových trhů, investičního poradenství a řízení investičních portfolií. Během své kariéry působil jako investiční specialista a privátní bankéř v tuzemských bankovních domech, obchodníka s cennými papíry, a na pozici portfolio manažera fondů kvalifikovaných investorů (private equity, real estate a development, cenných papírů a alternativních aktiv.


Alt

Vít Bozděch

Poradce představenstva

Vít je seniorní manažer s rozsáhlými zkušenostmi v bankovnictví a na finančních trzích. Zodpovídá za realizaci strategie a řízení klíčových projektů v oblasti finančních služeb a korporátních investic. Specializuje se na oblast investičního a privátního bankovnictví s hlubokou znalostí cenných papírů a strukturování majetku. Má více než 20 let zkušeností s kapitálovými trhy a burzovním obchodováním. V minulosti vedl sales týmy a řídil strategické projekty pro přední společnosti na trhu. Po více než 10 let působil jako ředitel privátního bankovnictví v PPF bance a je držitelem makléřské licence.


Alt

Ing. Veronika Jurčová

Vedoucí oddělení vnitřní administrativy

Veronika vystudovala v oboru finanční makléř & finance na Bankovním Institutu. V rámci své profesní praxe se ve finančních institucích pohybuje 13 let. Pracovala u obchodníka s cennými papíry Colosseum, a.s. v Bratislavě, kde působila jako Specialista BackOffice a následně v Praze na pozici Finance Assistant. Dlouholetou zkušenost získala ve společnosti ZFP
Investments, investiční společnost, a.s. jako Vedoucí Klientského centra realitního fondu, kde vedla tým zaměstnanců a od roku 2017 byla zároveň Vedoucí BackOffice, kde získala cenné zkušenosti v rámci oceňování majetku, reportingu a administrace fondu.  Tyto zkušenosti následně uplatnila ve společnosti AMISTA investiční společnost, a. s. jako Account administrátor fondů kvalifikovaných investorů. Do týmu TILLER IS se připojila jako Vedoucí oddělení vnitřní administrativy.


Alt

Ing. Luboš Machata

Člen dozorčí rady

Alt

Mgr. Miloslav Strnad

Člen dozorčí rady


Alt

Ing. Andrea Růžková

Referent vnitřní administrativy

Alt

Mgr. Radka Maurová

PR a marketing


Alt

Auditor: Grant Thornton Audit s.r.o., IČO 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4. Auditor je zapsán u Komory auditorů České republiky pod č. 603.