Načítání...

Posílení a změny top managementu

1. 2. 2021

Společnost TILLER investiční společnost a.s. získala významnou posilu do svého nejvyššího orgánu, tedy představenstva společnosti. S účinností od 27. 1. 2021 je jeho novým členem Mgr. Ing. Marek Joch. V rámci svého profesního života se z pozice právníka a konzultanta věnoval a věnuje top obchodním transakcím, fondovým strukturám a managementu obecně. Ve své nové pozici bude zastávat také funkci finančního ředitele. Kvůli svému novému angažmá zároveň ukončil práci v dozorčí radě TILLER IS.

Marek Joch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou, obor finance. Kromě své právní praxe, kterou absolvoval nejdříve v rámci prestižních mezinárodních kanceláří a později ve vlastní advokátní kanceláři, se věnoval a stále intenzivně věnuje financím a managementu znalostí.

Počátkem roku 2021 došlo k ukončení činnosti a uvolnění z funkce člena představenstva TILLER IS na základě vlastní žádosti Mgr. Ing. Pavla Doležala, LL.M.. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za jeho neocenitelný přínos při zakládání společnosti a při jejím řízení v prvních letech fungování. Jeho práce byla vždy velmi podnětná a inspirativní.

Únor 2021