Načítání...

14. 1. 2024

Aktuální situace i krátkodobý výhled na rok 2024 predikují vhodný čas pro změny v oblasti vlastnictví firem a rodinných majetků. Na českém trhu se jedná o důsledek legislativních změn, které již byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku.

Dynamika celospolečenského dění

Poslední čtyři roky jasně ukázali, že zdraví, bezpečnost, důvěra ani další důležité pilíře stabilního ekonomického vývoje nejsou samozřejmostí. Klíčovou roli hraje nyní osobní kontakt a z něho plynoucí důvěra, protože v dnešní době je velmi těžké v online prostředí odhadnout, co je realita a co jen produkt počítačových softwarů.  Rok 2024 má potenciál přinést úspěch odvážným, připraveným se rychle a správně zorientovat a adaptovat na další budoucí změny, které nesporně přijdou a mohou nést pozitivní i negativní náboj.

Stanovena maximální výše osvobozeného příjmu

Klíčovou změnou v ČR je omezení osvobození od daně z příjmů z prodeje akcií a podílů ve společnostech, které vlastní fyzické osoby. Nově bude maximální výše osvobozeného příjmu stanovena na 40 milionů korun, což je zásadní změna oproti dosavadnímu stavu bez limitu. Podmínkou zůstává držení akcií po dobu tří let a u ostatních podílů po dobu pěti let.

„Změna v účinnosti zákona, která byla nakonec posunuta z 1. ledna 2024 na rok následující, poskytla prostor všem, kteří plánují v blízké době prodat své podíly, případně pozměnit vlastnickou strukturu. Nárůst zájmu o transakční služby evidujeme od chvíle, kdy byly tyto legislativní změny navrženy. Pro dotčené subjekty zbývající rok považujeme za dostatečný pro realizací potřebných kroků, je ale potřeba celý proces zahájit co nejdříve,“ komentuje legislativní změny Vít Bozděch, obchodní ředitel TILLER investiční společnost.

Novela neposkytuje jednoznačné stanovisko k ocenění nárůstu hodnoty

Ti, kdo nyní neplánují prodej, budou čelit výzvám v oblasti ocenění svých podílů. Aktuální otázkou, kterou většina trhu řeší, je správné ocenění nárůstu hodnoty podílů po konci roku 2024. Novela na tyto otázky neposkytuje jednoznačné odpovědi. „Tyto nejasnosti vedou některé vlastníky ke zvážení prodeje svých podílů, aby se vyhnuli komplikacím s oceněním a možným diskusím s finančním úřadem. Nicméně správnou strukturací majetku mohou vlastníci vyřešit současně několik provázaných úskalí a svůj majetek zabezpečit před různými rizikovými vlivy. Strukturace majetku je komplexní disciplínou, ne jen rychlé zalepení jednoho problému,“ dodává svůj pohled na problematiku Vít Bozděch.

Univerzální řešení není optimální

Jako společnost s vysokou expertní znalostí a rozsáhlými zkušenostmi při strukturování transakcí jsme připraveni poskytnout našim klientům komplexní podporu a řešení pro výzvy, které přináší legislativní změny. Věříme, že naše odborné znalosti a zkušenosti jsou klíčem k efektivnímu a hladkému přechodu přes tyto výzvy.