Načítání...

TILLER IS - First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.

3. 1. 2022

TILLER investiční společnost a.s. se stala obhospodařovatelem investičního fondu First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. a jeho podfondu First Veterinary Fund Central Europe, podfond První český veterinární. Investiční strategií podfondu je investování zejména do společností disponujících rozvojovým potenciálem podnikající v oblasti veterinární medicíny, hygieny a ekologie, a to především prostřednictvím akvizic veterinárních klinik, nemocnic a ordinací a financování cílových společností za účelem obchodních synergií, dynamického rozvoje a růstu hodnoty těchto společností a akcelerace penetrace na trhu.

Jde o první a unikátní fond kvalifikovaných investorů v oblasti veterinární péče v České republice. Prostředkem k dosažení investičních cílů jsou zejména přímé investice do vybraných referenčních veterinárních klinik ve střední Evropě, konsolidovat je do sítě pod jednotnou značku, profesionalizovat řízení provozu a v rámci vzniklé sítě vyprofilovat vybrané veterinární kliniky skrze specializace pracovišť.

Leden 2022