Načítání...

TILLER IS – LEONIS FUND SICAV, a.s.

13. 1. 2023

TILLER investiční společnost a.s. se stala obhospodařovatelem investičního fondu LEONIS FUND SICAV, a.s. a jeho podfondu LEONIS, podfond Numismatics. Investiční strategií podfondu je investování zejména do společností zaměřujících se na oblast cenných a sběratelských mincí, a to převážně s orientací na období od keltských mincí až po moderní ražby 20. století, orientace na uherské rodové ražby a československé mince, drahých kovů či cenných papírů s podkladovým aktivem v podobě numizmatického materiálu včetně poskytování financování těmto obchodním společnostem.

Jde o unikátní fond kvalifikovaných investorů v oblasti numizmatiky, jež se jako alternativní investice vyznačuje nízkou volatilitou a limitovanou korelací se standardními aktivy a vývojem na kapitálových trzích. Mezi investory je numizmatika dlouhodobou generační investicí a nástrojem v rámci diverzifikace investičního portfolia.

Leden 2023