Načítání...

TILLER IS – PRIME FUND SICAV a.s.

3. 4. 2023

TILLER investiční společnost a.s. se stala obhospodařovatelem investičního fondu PRIME FUND SICAV a.s. a jeho podfondu PRIME, podfond PRIME FUND Tech. Investiční strategií podfondu je investování zejména do rychle rostoucích technologických společností, zejména v sektoru digitalizace tradičních odvětví, fintech, marketplaces,
e-commerce, SaaS, zpracovatelský průmysl, doplňkově v oblasti real estate, a financování cílových společností za účelem dynamického rozvoje a růstu hodnoty těchto společností, podpory inovativních produktů a akcelerace penetrace na trhu.

PRIME FUND Tech umožní kvalifikovaným investorům participovat na dynamicky se rozvíjejícím segmentu technologických společností, scale-ups v regionu CEE využívající příležitostí v oblasti nových technologií a inovací se zaměřením na ESG.

Duben 2023