Načítání...

9. 5. 2024

Rok 2023 byl v mnoha ohledech velice náročný nejen pro Česko, ale i pro celý svět. My ho však vnímáme z pohledu investic a fondů jako rok pozitivního vývoje. Výrazně jsme naši činnost zaměřili na posilování týmu, zajištění dostatečných kapacit pro nové projekty a zavádění efektivního rozdělení zodpovědností a úkolů. Jsme tedy připraveni na rychlejší – přesto stále generický – růst počtu fondů a klientů v tomto roce. Více a podrobněji ve výroční zprávě.