Načítání...
 

Spinnaker SICAV, a.s.

Statuty fondu a podfondu jsou investorům k dispozici v sídle společnosti.

Informační povinnost:

SídloLazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2
Datum zápisu do OR17. 05. 2021
Spisová značkaB 26314
IČO108 36 403
Základní kapitál1.000 Kč
Přílohy
Sdělení klíčových informací – KIDKID jsou rovněž k dispozici na webu http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ a v listinné podobě v sídle spol. AVANT IS, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Spinnaker, podfond Polaris Alpha