Načítání...

TILLER IS - SALUTEM FUND SICAV, a.s.

1. 9. 2021

TILLER investiční společnost a.s. získala do své správy další fond kvalifikovaných investorů – SALUTEM FUND SICAV, a.s. a jeho podfond SALUTEM Realitní Podfond.

Investičním cílem fondu je zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to především prostřednictvím dlouhodobé držby koncentrovaného portfolia primárně nemovitostních společností zaměřujících se na akvizice, divestice, development, revitalizaci, komplexní správu a pronájem nemovitostí a financování těchto majetkových účastí. Investice fondu se soustřeďují zejména na území České republiky, Evropské unie, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Izraele.

Portfolio fondu, resp. podfondu tvoří nemovitostní společnosti, které se zaměřují na výnosové reality, jak z oblasti průmyslových areálů, tak komerčních i rezidenčních nemovitostí.

Prioritní investiční akcie podfondu SALUTEM Realitní Podfond jsou od února 2021 přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Září 2021