Načítání...

TILLER IS - Spinnaker SICAV, a.s.

20. 5. 2021

TILLER investiční společnost a.s. se stala obhospodařovatelem investičního fondu Spinnaker SICAV, a.s. a jeho podfondu Spinnaker, podfond Polaris Alpha. Investiční strategií podfondu je investování zejména do průmyslových společností a společností zaměřujících se na development, real estate a poskytování souvisejících služeb včetně poskytování financování obchodním společnostem, které může být též charakteru tzv. kvazi kapitálové investice, které může být realizováno v kombinaci s investováním do akcií, podílů a jiných forem účastí či opcí k nabytí účastí v obchodních společnostech, a může mít formu podřízených a konvertibilních úvěrů a zápůjček, mezaninového financování či splatitelných prioritních akcií. Prostředkem k dosažení investičního cíle jsou dlouhodobé investice především do koncentrovaného portfolia kapitálových obchodních účastí disponující růstovým potenciálem a financování kapitálových obchodních účastí, doplňkově investičních cenných papírů. Podfond může též investovat i do jiných aktiv na oportunistické bázi v případě, že poměr potencionálního výnosu a rizik takové investice je atraktivní.

Květen 2021